Tumblelog by Soup.io
 • hellyeah
 • anananana
 • tegan
 • kimcia
 • usagisensei
 • fuckblack
 • BunnyBoo
 • doughterofangel
 • elliesorrows
 • chonki
 • nukot
 • andzik991
 • SinlessSatanist
 • juliemill
 • kusiol
 • whatadesire
 • dramamachine
 • edenpath
 • rozio28
 • BL-Heaven
 • KazeKashi
 • 18alexa18
 • miskotka
 • imperativuspraesentisactivi
 • fatique
 • inochi
 • lifeisanillusion
 • misery000
 • pompompom
 • Chibichan
 • wohaa
 • malinowykisiel
 • tenoritaiga
 • guyver
 • lilues
 • ichi
 • angelsdemon
 • Shini
 • suzannekhaleen
 • koreanizm
 • akt-5
 • LunarDeLuna
 • smerfetka
 • SilentDeath
 • ohhwell
 • jasmintea
 • wredna
 • smilephantomhive
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions vialexxie lexxie
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viafreeway freeway
2484 b0cc
Reposted fromfungi fungi viafreeway freeway
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viajme jme
Żyłem w jakimś autodestruktywnym, orgiastycznym uniesieniu, i podczas gdy koledzy uważali mnie za przywódcę i szatańskiego faceta, obdarzonego cholernym wzięciem i dowcipem, w głębi mnie samego trzepotała dusza przerażona, pełna lęków. Pamiętam jeszcze, że pewnego razu łzy stanęły mi w oczach, gdy opuszczając jakąś knajpę w niedzielne przedpołudnie, zobaczyłem bawiące się na ulicy dzieci, jasne, radosne, o świeżo przyczesanych włosach, odświętnie ubrane. I podczas gdy przy brudnych stołach, w podrzędnych gospodach, wśród kałuż rozlanego piwa zabawiałem, a często i przerażałem moich kolegów niebywale cynicznymi wypowiedziami, w głębi serca czułem wielki szacunek dla wszystkiego, z czego tak szydziłem, i łkając wewnętrznie, padałem na kolana przed własną duszą, przed własną przeszłością, przed matką moją, przed Bogiem.
— Demian, Herman Hesse
Reposted bynysqui nysqui
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viamozgmnienieboli mozgmnienieboli
9571 9aaf
Reposted fromkarahippie karahippie viafreeway freeway
6700 23c1 500
Reposted frommeem meem
9114 0ae3 500

salem-child:

Caravaggio - The Isaac’s sacrifice (details), 1598.

2438 b490
Reposted fromtfu tfu viapurplecornflowers purplecornflowers
8042 2d21 500

transhumanisticpanspermia:

hellotailor:

excessofcats:

falling-tree:

Same height party

what

omfg

imagine walking in and being taller than the standard height and everyone groans because they have to change into taller shoes

Reposted fromsmallsoap smallsoap viaHypothermia Hypothermia
4552 1de4 500
Reposted fromtichga tichga viaHypothermia Hypothermia
7831 a277 500

artbymoga:

Be impressed.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaaffia affia
1811 7ba4 500
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viakelen kelen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl