Tumblelog by Soup.io
 • hellyeah
 • anananana
 • tegan
 • kimcia
 • usagisensei
 • fuckblack
 • BunnyBoo
 • doughterofangel
 • elliesorrows
 • chonki
 • nukot
 • andzik991
 • SinlessSatanist
 • juliemill
 • kusiol
 • whatadesire
 • dramamachine
 • edenpath
 • rozio28
 • BL-Heaven
 • KazeKashi
 • 18alexa18
 • miskotka
 • imperativuspraesentisactivi
 • fatique
 • inochi
 • lifeisanillusion
 • misery000
 • pompompom
 • Chibichan
 • wohaa
 • malinowykisiel
 • tenoritaiga
 • guyver
 • lilues
 • ichi
 • angelsdemon
 • Shini
 • suzannekhaleen
 • koreanizm
 • akt-5
 • LunarDeLuna
 • smerfetka
 • SilentDeath
 • ohhwell
 • jasmintea
 • wredna
 • smilephantomhive
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

7024 6402
Reposted fromFlau Flau
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
Reposted fromkrn krn viadancingwithaghost dancingwithaghost
Poświęcamy zbyt mało uwagi światu. Wiemy o tym, a jednak nie chce nam się. Dopiero gdy coś się skończy albo ktoś umrze, gdy coś zgubimy albo jest już za późno - uświadamiamy sobie nagle, że prześlizgnęliśmy się przez życie i ludzi, tracąc z pola widzenia szczegóły...
— Jonathan Carroll
Reposted fromkazu kazu

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via12czerwca 12czerwca
0446 55cd 500

Wyszukane słowo na dziś: saison en enfer

Saison en enfer - dosł. 'sezon w piekle', okres nieszczęść, biedy i załamania duchowego.
9601 230a 500
Reposted bypwg pwg
9569 67c8
Reposted byLejdiWiolettapwg

June 12 2018

9516 3dd8
Reposted fromseaweed seaweed viajustaperson justaperson
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viajustaperson justaperson
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine vianataliana nataliana

June 11 2018

4981 a095 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianikotyna nikotyna
0922 e0e5 500
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy viajme jme
0374 b0a8 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viameem meem
2123 4edf
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialexxie lexxie
7268 34bc 500
Reposted fromniedobrze niedobrze vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl